Producción audiovisual

Producción audiovisual:

-Serie documental “Do Miño ao Ulla” (12 capítulos) (Productora Faro, 1998).


-Documental “Galicia en Guerra” (Televisión de Galicia, 2006).

-Documental “Crimes en Galicia” (Articket Media, 2006).